ruke

Uklanjane suvišnih dlačica sa područja podlaktice, nadlaktice, pešća i prstiju